KogniTema – KBT med känsla och kvalitet

Varmt välkommen till KogniTema och vår mottagning i centrala Malmö.
Vi har varit verksamma sedan 2006 och erbjuder bland annat:

– Samtalsterapi
– Utbildningsterapi
– Utbildning
– Handledning

002redIbland ställs livet på sin spets och de erfarenheter och kunskaper du hittills skaffat dig räcker inte till för att hantera den rådande livssituationen. Detta kan bidra till att krafterna tar slut och vardagen präglas av höga nivåer av stress. Du kan känna dig ledsen och vilsen inför både dig själv och omgivningen. Du kanske har svårt att känna igen dina egna reaktioner, till exempel bli arg till den grad att det kan skrämma både dig själv och andra, eller så förtvivlad att sorgen överskuggar hela tillvaron. Du kan även bli deprimerad eller överväldigad av ångest som tar all ork och uppmärksamhet i anspråk.

Vi vill kunna möta dig med hela hjärtat som den person du är idag. Vårt mål är att våra kunskaper och långvariga erfarenhet av att arbeta med människor i livets olika skeden kan bidra till att just du ska kunna hitta nya vägar mot ett så rikt liv som möjligt.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) – en väg till förändring/samtal för utveckling

Vi arbetar utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt. I korthet kan detta beskrivas som ett sätt att lära sig mer om hur våra tankar och känslor samverkar med hur vi tolkar och agerar i olika situationer. Ökad förståelse för hur du själv fungerar, kan bidra till att du på ett mer medvetet sätt kan göra val i ditt dagliga liv som för dig vidare mot den riktning som känns meningsfull för dig. Det kan även bidra till att du känner dig bättre rustad att hantera utmaningar som väntar längre fram i livet.