Du kan söka dig till oss privat eller via remiss från din läkare på vårdcentralen. Om du lider av stress, ångest, utmattningssyndrom, tvångssyndrom, nedstämdhet eller depression har du rätt till KBT-behandling via remiss enligt rehabiliteringsgarantin.

Vi ser även fram emot att träffa dig som hamnat i livskris eller upplever dig ha svårigheter i relationer.
 
Kognitiv beteendeterapi (KBT)

  • I korthet kan KBT beskrivas som ett sätt att lära sig mer om hur våra tankar och känslor samverkar med hur vi tolkar och agerar i olika situationer. Med ökade kunskaper kan vi göra mer medvetna val och därigenom få ökad känsla av kontroll över den egna livssituationen samt förändra det som inte fungerar för att kunna handla mer utifrån de egna värderingarna och målen.

Parsamtal

Vi erbjuder parsamtal baserat på KBT-behandling.

Handledning

Vi erbjuder handledning både i grupp och individuellt för dem som utövar KBT i sitt yrke.

Utbildning

Hos oss är det även möjligt att få utbildningar i grundläggande kognitiv psykologi, inter- och intrapersonell kommunikation, stresshantering samt psykologiska interventioner vid långvarig smärta.


För mer information, vänligen kontakta oss.
Kontaktinformation finns överst på sidan under ”kontakt – hitta oss”.